อนุทิน 5666 - ต้นกล้า

Activity Logs: 2008-05-15

  • จัดการส่วน News ของ UsablePortal ต่อ
  • ยังแก้ไข requirement multi-lingual ไม่สมบูรณ์ .. ยังเหลือความวุ่นวายอยู่อีกพอสมควร
  • ลงลึกไปในรายละเอียดของ ActiveRecord ใช้งาน callback method มากขึ้น ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่ต้องแก้ได้
  • ต่อสู้กับพื้นฐานตัวภาษา Ruby เรื่อง Class, Module, Variable, Constant  ... พยายามนึกถึง Java แต่ก็ไม่ช่วยอะไรมาก
  • emerge --sync ทิ้งไว้ ... นานมาก ยังไม่เสร็จ
  • วันนี้สนุกกับการเขียนโปรแกรม
เขียน 15 May 2008 @ 22:15 ()


ความเห็น (0)