อนุทิน 56654 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๘๑๕ |

เพิ่งได้มีโอกาสชมรายการ "บุษบาบานเช้า" ช่วงที่คุณดำรง พุฒตาล ออกอากาศ 08.35 - 09.15 น. พอดีและโดยบังเอิญ ณ ช่อง 5

King Abdullah University of Science and Technology มหาวิทยาลัยที่ให้เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเดือนให้ ทุนให้เปล่า มีเด็กไทยได้ไปเรียนคนแรกด้าน Marine Biology

ถูกจองตัวตั้งแต่ยังเรียนปริญญาตรีไม่จบที่มหิดล

มหาวิทยาลัยยังสร้างไม่เสร็จ ก็ส่งเรียนก่อนที่ออสเตรเลีย ตั๋วเครื่องบิน ที่พักฟรี

เงินเดือน ๆ ละ 40,000 บาท

เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างเสร็จก็ไปเรียนที่ซาอุฯ มี Professor ที่มีชื่อเสียงเป็นคนสอน

เรียนปกติเหมือนทุกที่ในโลก งานเยอะปกติ มีแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย (ห้องสมุด) เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 จึงจะไม่รีไทร์ ซึ่งปกติ

หากเรียนต่อปริญญาเอก มีเงินเดือนให้ปีละ 40,000 เหรียญสหรัฐ

เขียน 06 Jan 2010 @ 09:09 ()


ความเห็น (0)