อนุทิน #56641

วันนี้กลางวันจะไปเล่าเรื่อง การนำดนตรีบำบัดมาใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง ให้กลุ่ม Music for health ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)