อนุทิน 56623 - วิชชุดา เตว กิตติวราฤทธิ์ ( ซ้ายสุพรรณ )

วันนี้ที่นี่มีกีฬาสีตอนแรกสีชมพู ฟ้า เหลือง แดง ก็ปกติ กีฬาสี หลายวันต่อมา ฝ่ายจัดงานมีการแจ้งว่า ไม่มีสีแดงและเหลือง เปลี่ยนเป็นสีอื่นแทน คุณผู้อ่านคิดอย่างไร ขนาดในโรงพยาบาลแค่แบ่งสีก็ยังมีปัญหาของคนที่คิดว่า มันสังกัดพรรคการเมืองหรืออย่างไง อยากบอกว่าคนเขาแยกออก ว่านี่กีฬา ไม่ได้เป็นการแสดงออกทางการเมือง เห็นแล้วก็ไม่สบายใจ เมืองไทยบ้านของเราจะเป็นอย่างไร

เขียน 05 Jan 2010 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)