อนุทิน 56602 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและยั่งยืนตาม link ต่อไปนี้ค่ะhttp://gotoknow.org/file/pirachaya/shareandlearnbyEG.pdf
  • เนื่องจากใกล้ถึงวันอบรมในอีกไม่กี่สัปดาห์แล้ว ทางผู้จัดฝากให้ประชาสัมพันธ์เพื่อจะได้เกิดความหลากหลายของหน่วยงานผู้เข้าอบรม และจะได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับบริบทที่แตกต่าง ก่อเกิดประสบการณ์ที่ไขว้กัน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากค่ะ
  • ติดต่อขอทราบรายละเอียดจากผู้จัดตาม link ที่ให้มานะคะ และหากอ้างแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์จาก Sila Phu-Chaya จะทำให้ได้ส่วนลดเพิ่มด้วยค่ะ เพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ในสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ G2K ค่ะ
เขียน 05 Jan 2010 @ 20:45 () แก้ไข 05 Jan 2010 @ 20:46, ()


ความเห็น (0)