อนุทิน 56571 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๘๑๓ |

ศาสตร์และศิลป์ ควรเดินทางไปพร้อม ๆ กัน ผสมผสานกัน เพื่อหาจุดลงตัว

อีกทั้งต้องถามวัตถุประสงค์หลักก่อนว่า เราต้องการอะไรในสิ่งที่กำลังลงมือ

ดังนั้น การคิดหาหนทาง จึงไม่ใช่การคิดเพียงด้านเดียว แต่เป็นการคิดให้รอบด้าน

เพื่อนำพามายังประโยชน์สูงสุดที่ผู้ใช้งานควรได้รับ

(ใช้อนุทินบันทึกความคิด)

เขียน 05 Jan 2010 @ 15:31 ()


ความเห็น (0)