อนุทิน 56571 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๘๑๓ |

ศาสตร์และศิลป์ ควรเดินทางไปพร้อม ๆ กัน ผสมผสานกัน เพื่อหาจุดลงตัว

อีกทั้งต้องถามวัตถุประสงค์หลักก่อนว่า เราต้องการอะไรในสิ่งที่กำลังลงมือ

ดังนั้น การคิดหาหนทาง จึงไม่ใช่การคิดเพียงด้านเดียว แต่เป็นการคิดให้รอบด้าน

เพื่อนำพามายังประโยชน์สูงสุดที่ผู้ใช้งานควรได้รับ

(ใช้อนุทินบันทึกความคิด)

  เขียน:  

ความเห็น (0)