อนุทิน 56565 - หมอสีอิฐ

วันนี้ round home ward ไป สองราย แผลกดทับ กับ ล้างไตทางหน้าท้อง มีปัญหาที่ต้องช่วยแก้ไขให้คนไข้เรื่องเตียงลมไม่ทำงาน(ลมไม่ค่อยเข้า)และมีรอยแดงเกิดใหม่

บ่ายๆพบเอกสารการประชุมกรรมการประกันสังคม จึงช่วยชี้แนะน้องที่ทำรายงานว่าจะช่วยดูรายการที่จะส่งเบิก และแนะให้เพิ่มช่อง 15 % ตามระเบียบที่ศูนย์แพทย์เบิกได้เพิ่มเติม...หลายตังค์อยู่ทีเดียว

เขียน 05 Jan 2010 @ 15:18 ()


ความเห็น (0)