อนุทิน 56504 - แม่พลอย

  ติดต่อ

ยามใดได้สัมผัสรู้ถึงลมหายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย

ที่เป็นเสมือนเพื่อนแท้...แม้เพียงเศษเสี้ยววินาที

ก็ปิติสุข...แม้ชั่วขณะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)