อนุทิน 56504 - แม่พลอย

ยามใดได้สัมผัสรู้ถึงลมหายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย

ที่เป็นเสมือนเพื่อนแท้...แม้เพียงเศษเสี้ยววินาที

ก็ปิติสุข...แม้ชั่วขณะ

เขียน 04 Jan 2010 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)