อนุทิน 565 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

จากการวิเคราะห์ลักษณ์ของตัวเองแล้ว คิดว่าน่าจะเข้าใจตัวเองยังไม่ดีพอ เพราะคิดว่าตัวเองเป็นลักษณ์ 1 แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้คิดว่าตัวเองยังคง เป็นคน Sensitive มากเกินกว่าจะเป็นลักษณ์ 1

อาจต้องพิจารณาลักษณ์อื่น ๆ ต่อไป.

  เขียน:  

ความเห็น (0)