อนุทิน 565 - หยั่งราก ฝากใบ

จากการวิเคราะห์ลักษณ์ของตัวเองแล้ว คิดว่าน่าจะเข้าใจตัวเองยังไม่ดีพอ เพราะคิดว่าตัวเองเป็นลักษณ์ 1 แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้คิดว่าตัวเองยังคง เป็นคน Sensitive มากเกินกว่าจะเป็นลักษณ์ 1

อาจต้องพิจารณาลักษณ์อื่น ๆ ต่อไป.

เขียน 14 Apr 2008 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)