อนุทิน 56475 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Taxi จะเริ่มมีระบบใบเสร็จออกมาให้บริการมาก

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก มีนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ โดยได้ออกประกาศนายทะเบียน กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2553 เป็นต้นไป รถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน จะต้องใช้มิเตอร์แสดงอัตราค่าโดยสารที่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบค่าโดยสาร และรายละเอียดการใช้บริการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กรณีผู้โดยสารลืมสัมภาระหรือสิ่งของไว้บนรถ ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบติดตามคืนได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย
อ้างอิงจาก : Voice TV

เขียน 04 Jan 2010 @ 19:37 ()


ความเห็น (0)