อนุทิน 56471 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ของขัวญอันมีค่าจากนายกฯ

คือสาธกสัจจธรรมนำสมัย

โลกงดงามความกล้าหาญชาญชัย

ต่อต้านหวยออนไลน์จงเจริญ

หวย..มีความหมาย

หายนะ+วอดวาย+ย่อยยับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)