อนุทิน 56471 - เตวิชโช

เตวิชโช

ของขัวญอันมีค่าจากนายกฯ

คือสาธกสัจจธรรมนำสมัย

โลกงดงามความกล้าหาญชาญชัย

ต่อต้านหวยออนไลน์จงเจริญ

หวย..มีความหมาย

หายนะ+วอดวาย+ย่อยยับ

เขียน 04 Jan 2010 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)