อนุทิน #56471

ของขัวญอันมีค่าจากนายกฯ

คือสาธกสัจจธรรมนำสมัย

โลกงดงามความกล้าหาญชาญชัย

ต่อต้านหวยออนไลน์จงเจริญ

หวย..มีความหมาย

หายนะ+วอดวาย+ย่อยยับ

เขียน:

ความเห็น (0)