อนุทิน 56467 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ปัญหาการยกเลิกหวยออนไลน์...เริ่มมีผู้เสียผลประโยชน์ไม่เห็นด้วย
    (แล้วทำไมไม่ยกเลิกก่อนที่เขาจะลงทุนจนเสียหาย)
  • เรื่องมอมเมาคน....ควรยกเลิกให้หมด  ไม่ว่าจะเหล้า  บุหรี่  ของกรมสรรพสามิต
    บ่อนการพนัน   อาบอบนวด....ล้วนแต่มอมเมาจิตวิญญาณให้หยาบต่ำทั้งสิ้น    เพราะอวิชชาจึงทำให้ตกนรกทั้งเป็น...ตายผ่อนส่ง   แล้วก็ขาดปัญญาที่จะนำพาตนให้พ้นอบายภูมิ   จะโทษใครดี ?
  • นี่หรือเมืองพุทธ ?  อบายมุขเกลื่อนเมือง
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)