อนุทิน 56446 - ลุงรักชาติราชบุรี

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓ ขอส่งความสุขถึงลูกหลานทุกๆท่านที่รักหวงแหนศิลปะมวยไทย..ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช บุรพกษัตริยราชเจ้า บุรพาจารย์มวยไทยที่ล่วงลับแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ทุกๆท่าน มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ กาย ใจ เข้มแข็ง ทรัพย์สุจริต หลั่งไหล เข้า ถุงเงิน ถุงทอง สมปอง สมหวัง ปราศจาก ทุกข์ โรค ภัย เสนียดจัญไร..มีแต่คนรักใคร่ด้วยใจจริง..ตลอดปีใหม่ ๒๕๕๓ จงทุกท่าน เทอญฯ

เขียน 04 Jan 2010 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)