อนุทิน 56442 - ศรีกรม

  • ๑๙-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ร่วมโครงการอุปสมบทร่วมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดโตนดเตี้ย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
  • ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ร่วมงานวันกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  • ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะวิจัยสถาบันนิด้าฯมาประชุมคณะทำงานฯ
เขียน 04 Jan 2010 @ 12:06 ()


ความเห็น (0)