อนุทิน 56369 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...คนโลภมักเป็นเหยื่อคนชั่วได้โดยง่าย...
  • ...คนติดยาเสพติด ติดเหล้า ติดบุหรี่  ติดการพนัน  ติดกาแฟ
    ติดเครื่องสำอาง   ติดเล่นเกม  ติดอินเทอร์เน็ต  ติดผู้หญิง  ติดผู้ชาย
    ติดอดีต  ติดกับดักทางความคิด  ฯลฯ ล้วนคือทาสผู้ไม่ยอม
    ปลดปล่อยตนเอง...


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)