อนุทิน 56363 - เตวิชโช

  ติดต่อ

พระพุทธองค์ตรัส
บัณฑิตปรารถนาว่า
๑.ความสรรเสริญจงมาถึงแก่เรา
๒.ของกินของใช้จงเกิดขึ้นแก่เรา
๓.เมื่อตายไปเราจะเข้าถึงความสุขสบายโลกสวรรค์
หากบัณฑิตปรารถนาให้ได้ ๓ ประการนี้ พึงรักษาศีล
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๒๕๔ "สุขสูตร")


  เขียน:  

ความเห็น (0)