อนุทิน 56363 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธองค์ตรัส
บัณฑิตปรารถนาว่า
๑.ความสรรเสริญจงมาถึงแก่เรา
๒.ของกินของใช้จงเกิดขึ้นแก่เรา
๓.เมื่อตายไปเราจะเข้าถึงความสุขสบายโลกสวรรค์
หากบัณฑิตปรารถนาให้ได้ ๓ ประการนี้ พึงรักษาศีล
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๒๕๔ "สุขสูตร")


เขียน 03 Jan 2010 @ 19:40 ()


ความเห็น (0)