อนุทิน 56290 - ใบไม้ร้องเพลง

พอจะว่าง ๆละ มาเล่าเรื่องต่อ แต่อยากจะเล่าความประทับใจก่อนเลยของเขียนตอนที่ 3 ก่อนตอนที่ 2 เป็น

ความประทับใจที่วัดเล้งเน่ยยี่

=> 3. ผจญภัยในวันขึ้นปีใหม่ ตอนที่ 3 หลวงจีนน้อย อดทน ทำความเพียร (วัดเล้งเน่ยยี่)

เขียน 02 Jan 2010 @ 17:32 () แก้ไข 02 Jan 2010 @ 17:32, ()


ความเห็น (0)