อนุทิน 56284 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...ในโลกนี้ไม่เคยมีคนผิดเพราะความคิดเข้าข้างตนเอง...

...หยัดยืนกับยืดหยุ่นในมุมมองของคนสองคนย่อมแตกต่างหากไร้จุดยืน...

...จงมีจุดยืนในชีวิตไม่หวั่นไหวต่อสรรพสิ่ง
มั่นคงในคุณธรรมจนสามารถกราบตนเองได้ตราบวันตาย...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)