อนุทิน #56284

...ในโลกนี้ไม่เคยมีคนผิดเพราะความคิดเข้าข้างตนเอง...

...หยัดยืนกับยืดหยุ่นในมุมมองของคนสองคนย่อมแตกต่างหากไร้จุดยืน...

...จงมีจุดยืนในชีวิตไม่หวั่นไหวต่อสรรพสิ่ง
มั่นคงในคุณธรรมจนสามารถกราบตนเองได้ตราบวันตาย...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)