อนุทิน 56284 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

...ในโลกนี้ไม่เคยมีคนผิดเพราะความคิดเข้าข้างตนเอง...

...หยัดยืนกับยืดหยุ่นในมุมมองของคนสองคนย่อมแตกต่างหากไร้จุดยืน...

...จงมีจุดยืนในชีวิตไม่หวั่นไหวต่อสรรพสิ่ง
มั่นคงในคุณธรรมจนสามารถกราบตนเองได้ตราบวันตาย...

เขียน 02 Jan 2010 @ 13:52 () แก้ไข 04 Jan 2010 @ 16:37, ()


ความเห็น (0)