อนุทิน 56283 - ใบไม้ร้องเพลง

หนูรู้สึกว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 53 เป็นวันที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะจึงลองค่อย ๆ ถอดบทเรียนออกมา เริ่มด้วย

=> 2. ผจญภัยในวันขึ้นปีใหม่ ตอนที่ 1 เจอคนมีน้ำใจและฟังเทศน์หัวใจแห่งพระพุทธศาสนา

เขียน 02 Jan 2010 @ 13:15 () แก้ไข 02 Jan 2010 @ 13:16, ()


ความเห็น (0)