อนุทิน 56282 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

คนเรานั้นมีทุกข์ต่างกัน... และการ reaction กับความทุกข์ก็ต่างกันไปด้วย

ปัญหาเดียวกัน หรือ ปัญหาที่ความความหนักระดับเดียวกัน สร้างบาดแผลในความรู้สุกให้คนต่างกัน ตามมุมมองและวิธีคิดของคนๆนั้น

อยากจะบอกว่า ปัญหาของเราหากเราหมกหมุ่นกับปัญหานั้นตลอดเวลา ทำให้รู้สึกว่ามันใหญ่เหลือเกิน แต่เมื่อไหร่ก็ตาม เราถอยออกมานั่งมองดู เข้าใจในเหตุของปัญหา มองทุกข์ของเพื่อนร่วมทุกข์ที่มีมากมาย ที่หนักกว่าเราก็มาก เขายังอยู่กันได้ เขาผ่านมันไปได้

ให้กำลังใจครับ...ให้กำลังใจคนกำลังทุกข์

เขียน 02 Jan 2010 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)