อนุทิน 56231 - พระปลัด

  ติดต่อ

จะเห็นได้ว่าในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ ปีใหม่หรือสงกรานต์ เป็นต้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางรถยนต์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเพราเหตุ รถยนต์มากขึ้นทุกวัน จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดอุบัติเหตุทุกที่ทุกแห่ง

แม้ว่าทางการจะมีมาตราการเข้มอย่างไรก็ไม่สามารถลดอุบัติเหตุลงได้ ความสะดวกรวดเร็วจากการเดินทาง  จึงแลกกับอุบัติเหตุอย่างได้หลีกเลี่ยงได้ยาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)