อนุทิน 5623 - wwibul

  ติดต่อ

@5613 แล้วถ้าวันไหนจะใช้ชื่อ "กรุงเทพฯ" จะใช้ชื่อเต็มไหมครับ ?

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์...

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)