อนุทิน #56214

@56213 3."โซเชียล เน็ตเวิร์ค"มีสินค้าและบริการอีกมากหันมาใช้ช่องทางของโซเชียลเว็บ ทำตลาดเพิ่มขึ้นอย่างจริงจังทวิตเตอร์กลายเป็นจัตุรัสของข่าวสารจากผู้รู้จริง
4.ธุรกิจทีวีดาวเทียม เป็นตลาด "Blue Ocean"จาก
พฤติกรรมการรับชมรายการทีวีของครัวเรือนไทย ที่จะเปลี่ยนจากเสาอากาศก้างปลา มาเป็นจานรับสัญญาณดาวเทียมและสมาชิกเคเบิลทีวี

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)