อนุทิน 56203 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง(ของฉัน) ศึกษาโปรแกรม Gimp ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป วันละนิด ไม่ยาก สัญญาว่าจะใช้ให้คล่องจนเป็นโปรแกรมหลักในการทำงานกราฟิก (เมื่อหน่วยงานเห็นว่าสำคัญอันดับรองๆๆๆ และยังไม่จำเป็นต้องซื้อหาโปรแกรมมีลิขสิทธิ์มาให้ใช้)

เขียน 01 Jan 2010 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)