อนุทิน 56195 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • สวัสดีปีใหม่  เพื่อน ๆ ส่งข้อความมาให้หลายคน
  แสดงว่ายังมีความดีให้เขาคิดถึงอยู่บ้างนะ...อิ อิ
 • เช้าที่สดใสฟังธรรมของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทธิเดช)
  วัดมหาธาตุ 
    มีเรื่องดี ๆ ที่ฟังแล้วเข้าถึงแก่น  โดยเฉพาะเรื่อง
  แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  และเรื่องวิปัสสนาเบื้องต้นถึงเบื้องปลาย
  เทศน์ได้ถึงลูกถึงคน  ฟังแล้วเข้าใจดีจัง....
 • ใครอยากฟังบ้าง   ส่งที่อยู่ติดต่อทางอีเมล...จะส่งไปให้
  เป็นธรรมทานในวันปีใหม่ค่ะ 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)