อนุทิน 56140 - บังอร อร วิเศษศักดิ์

  ติดต่อ

ปีใหม่แล้วเร่ง    สร้างภาพ   กันหน่อย

ภาพ 1   สุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรงทุกคน

ภาพที่ 2  คุณภาพ งานที่ทำ วันที่ล่วง สำเร็จตามประสงค์

ภาพที่ 3  ภราดรภาพ  ดูแล ฉันพี่ น้อง ความเป็นมิตรต่อกัน

ภาพที่4  สันติภาพ  ขอให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์ถ้วนหน้า

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)