อนุทิน #56115

  ติดต่อ

ฉันเกลียดความสุข เพราะมันมักหลอกให้ฉันสนุกชั่วข้ามคืน

ฉันเกลียดความทุกข์ เพราะมันมักรีดเร้นความสุข ที่หลอกให้ฉันสนุกแม้นวันคืน

ปีใหม่นี้... ฉันก็ยังขอเกลียดความสุขเหมือนเดิม แต่ก็ขอเปลี่ยนแปลงการเกลียดชังความทุกข์ ให้กลายเป็นความสนุกที่ทุกข์ทั้งชีวิต

ความเศร้า ความขื่นขม ความระทมใจ คงจะแผดเผาดวงจิตของฉันให้ไหม้ไปเป็นจุล

ถ้าความทุกข์เจ้าทำได้ก็ขอให้เจ้าทำเถิด ฉันขอดับสลายไปพร้อมกับเจ้า

ถ้าความทุกข์เจ้าทำได้ก็ขอให้เจ้าทำเถิด ฉันไม่ขอหลงเตลิดไปกับสุขที่ฉาบทา

  เขียน:  

ความเห็น (0)