อนุทิน 56111 - blessings

  ติดต่อ

กำลังใจ กำลังใจ กำลังใจนั้นหน้าตาอย่างไรหนอ

ยามทุกข์เช่นนี้ฉันไร้สุขมาเคลียคลอ กำลังใจหนอจะช่วยฉันได้อย่างไร

เปรียบประหนึ่งเหล็กสีแดงโดนแผดเผา มีคนข้างตัวเอาน้ำราดช่วยรดให้

น้ำที่รดก็ระเหยเป็นควันไป สุดท้ายไซร้เหล็กที่ร้อนมิผ่อนคลาย

เหล็กที่ถูกแหย่เข้าไปในเตาไฟ ย่อมไร้ซึ่งความรู้สึก แต่ตัวฉันนั้นเป็นมนุษย์จะปลดเปลื้องความรู้สึก เจ็บปวด เวทนา ดังเหล็กกล้าได้อย่างไร...?

  เขียน:  

ความเห็น (0)