อนุทิน #56103

กิ๋นหอมต๋อมม่วน-ลาทีปีเก่า

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

กลุ่มนิเทศ โดยการนำของ ผอ.กลุ่มนิเทศเข้ารับพรปีใหม่จาก ผอ.สพท.ชม.๑

และก็ "กิ๋นหอมต๋อมม่วน" ตามประเพณี สุขขีๆ-ทั่วถ้วน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)