อนุทิน 56093 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

ลาที ปีเก่า เศร้าสร้อย

มีน้อย  มีชั่ว  ตัวเขา

มีมาก  ใช้มาก ตัวเบา

ไมมี ไม่ใช้  สุขพอ

ลาที ปีเก่า ไปเถิด

ไม่เกิด ประโยชน์ โทษต่อ

ตั้งหน้า ตั้งตา ทำหนอ

ทำต่อ ความดี ที่ต้องการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)