อนุทิน 56068 - ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥

พลังอำนาจทั้ง 5 ศรัทธา: ความมั่นใจและความไว้ใจในตัวเอง นำสู่ความอิสระ หลุดพ้น ความเพียร: อย่าปลุกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีให้ตื่นขึ้น ทำให้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีที่ได้ปรากฏขึ้น สงบตัวลง (รับรู้และทดแทน) เชื้อเชิญให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีปรากฏขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา รักษาจิตปรุงแต่งที่ดีให้อยู่ในห้องนั่งเล่นได้นานที่สุด สติ: ความสามารถในการตระหนักรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เป็นพลังงานที่ช่วยโอบรับความทุกข์ ความโกรธ ความท้อแท้ใจ สมาธิ: มองอย่างลึกซึ้งให้เห็นถึงธรรมชาติของสิ่งที่อยู่ตรงนั้น ปัญญา: เห็นแจ้งในความเป็นอนิจจัง ความไม่มีตัวตน ไม่แบ่งแยก   คุณธรรมทั้งสามแห่งผู้นำที่แท้จริง คุณธรรมแห่งการละเลิก: ปล่อยวาง เป็นอิสระจากกิเลส ละเลิกจากความโกรธ ความโลภ ความหลง ความเห็นผิด ความกลัว คุณธรรมแห่งความรัก: ให้ความรัก ให้การยอมรับ ให้อภัย โอบกอดผู้อื่นด้วยเมตตากรุณา รู้สึกใกล้ชิดกับทุกสรรพชีวิตรอบตัว คุณธรรมแห่งปัญญา: ปัญญาเห็นแจ้งที่เกิดจากการมองที่ลึกซึ้งเพื่อชี้ทางพ้นทุกข์ จัดการกับเรื่องยากๆ ความตึงเครียด และความขัดแย้งได้โดยง่าย   ศิลปะแห่งสติ สติ: พลังแห่งการเอาใจใส่ อยู่ใน

เขียน 30 Dec 2009 @ 22:32 ()


ความเห็น (0)