อนุทิน #56057

  • ...มองแสงเดือนแสงดาวพร่างพราวฟ้า
    ปรารถนาสิ่งใดในโลกฝัน
    วันที่มองวัยที่ผ่านพบตะวัน
    จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มเปลี่ยนมุม...

                              ดอกไผ่.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)