อนุทิน 56057 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...มองแสงเดือนแสงดาวพร่างพราวฟ้า
    ปรารถนาสิ่งใดในโลกฝัน
    วันที่มองวัยที่ผ่านพบตะวัน
    จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มเปลี่ยนมุม...

                              ดอกไผ่.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)