อนุทิน 5600 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรุงเทพธุรกิจ  วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ที่น่าวิตกคือ.....วิกฤติพลังงาน ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสูงไม่หยุด ทำให้เกิดความต้องการในการผลิตพลังงานทดแทนประเภทเอทานอล จากผลผลิตทางการเกษตร อย่างข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ

เมื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ให้น้ำมันเหล่านี้มีความต้องการสูง ราคาดี จึงดึงดูดให้เกษตรกรทั่วโลก หันมาเพาะปลูกสิ่งเหล่านี้แทนข้าวสาลี หรือข้าวเจ้า   

จากข้อมูลจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ยืนยันว่า ขณะนี้โลกไม่ได้ลงทุนทางด้านการวิจัย และพัฒนาการเพาะปลูกข้าวอย่างเพียงพอ อาจจะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา ราคาข้าวไม่ได้จูงใจให้เกิดการลงทุนมากนัก รวมถึงข้าวยังเป็นสินค้าการเกษตรที่ทดแทนได้ง่ายมาก 

อีกทั้ง   ผู้ผลิตข้าวรายหลักของโลก มักเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่ได้ร่ำรวยนัก และผลิตโดยเกษตรกรรายได้น้อย จึงไม่มีการพัฒนามากเท่าไรนัก.....

ก็จริงนะ ตอนนี้ คงต้องหันมาทำวิจัยพัฒนาการเพาะปลูกข้าวอย่างจริงจังแล้ว......

เขียน 15 May 2008 @ 17:02 ()


ความเห็น (0)