อนุทิน 55981 - นาย วรพงศ์ boy แสงเดือน

เมื่อผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่า สรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดดับเป็นธรรมดา ใครเล่าจะยึดมั่นถือมั่นหามีไม่ คุรุผู้ประเสริฐท่านสอนถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอยู่ว่า พูดถึงหัวใจของศาสนาพุทธที่แตกต่างๆ จากทุกศาสนาคือ ทิ้งขยะเก่า ไม่รับขยะใหม่ ทำความดีที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ว่าด้วยศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ละความชั่ว ละอายต่อบาป หากใครผู้ใดทราบถึงแก่นแท้ของพุทธศานาได้ และพึงกระทำได้ ชนเหล่านั้นคือพุทธทายาท...

เขียน 30 Dec 2009 @ 00:05 ()


ความเห็น (0)