อนุทิน 55938 - small man

small man
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 วันนี้ม่มีงานอะไร  จะออกไปใหนก็ไม่มีโครงการ เลยนั่งเผ้าสำนักงาน  อ่านโกทูโนว์

http://gotoknow.org/blog/pr4u/291905 (โหวตรางวัลเดือนสองหาคม 52)

http://gotoknow.org/blog/pr4u/289531 (เหตุผลการเสนอชื่อ)

http://gotoknow.org/blog/pr4u/289531?page=1(เหตุผลการเสนอชื่อ)

http://gotoknow.org/blog/pr4u/291478      (บลอ็กเกอร์ที่ได้รับเสนอชื่อ)

 

 

 

เขียน 29 Dec 2009 @ 14:35 () แก้ไข 24 Sep 2010 @ 13:23, ()


ความเห็น (0)