อนุทิน 55897 - อาทิตย์

อาทิตย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้ประสานงานและส่งหนังสือให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องการขอใช้ห้องประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชน  ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านนายก ซึ่งกำหนดการประชุมในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553  โดยใช้ห้องประชุมของเทศบาลพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างอื่นที่จำเป็น  นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวาระหนึ่ง

เขียน 28 Dec 2009 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)