อนุทิน 55868 - krutoom

  ติดต่อ

เช้าวันจันทร์บรรยากาศวันแรกของการทำงาน..เงียบเหงาชอบกลหลังจากเสร็จสิ้นกีฬามัธยมช่วงชั้นที่ 3 อ. แม่แตง...ส่งผลมายังนักเรียนที่ไม่นำงานมาปฏิบัติในคาบเรียนวันนี้..จึงต้องเปลี่ยนเป็นเขียนบรรยายมาส่งแทน..เหนื่อยใจจัง..

  เขียน:  

ความเห็น (0)