อนุทิน 5586 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประชุมคณะที่ปรึกษา  เสร็จสิ้นแล้ว ประทับใจท่านรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ จิราพร บุนนาค มากที่เป็นประธานการประชุมได้สมบูรณ์แบบ กระชับ ชัดเจน และได้เนื้อหาครบถ้วน อีกทั้งความนุ่มนวลของผู้หญิงอาจารย์ก็มีครบ

พบพูดคุยกับพี่ นารี  เจริญผลพิริยะ (มหิดล)ทราบว่าจะไปจัดเวทีที่ใต้ ประเด็น "เยียวยา" หมายถึงว่าผมต้องเดินทางไปก่อนจากที่กำหนดไว้เดิม

ปัญหาก็คือ ได้ Booking Fight ไว้เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องติดต่อไปยังสายการบินเพื่อเลื่อนวันขึ้นมา เพิ่มเงินอีก

จริงๆสายการบินน่าจะอนุโลมเพราะไหนๆก็บินของเขาอยู่ ไม่ได้ ยกเลิกซะหน่อย  :(

เขียน 15 May 2008 @ 15:45 () แก้ไข 15 May 2008 @ 15:59, ()


ความเห็น (0)