อนุทิน 55848 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

เหตุการณ์เมื่อคนไข้ต้องหยุดยาประจำตัวที่รับประทานมาตลอดชีวิต

กรณีศึกษา: ตาหยุด "หมอ ไหนยาเบาหวานผม"

เขียน 28 Dec 2009 @ 07:25 ()


ความเห็น (0)