อนุทิน 55848 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

  ติดต่อ

เหตุการณ์เมื่อคนไข้ต้องหยุดยาประจำตัวที่รับประทานมาตลอดชีวิต

กรณีศึกษา: ตาหยุด "หมอ ไหนยาเบาหวานผม"

  เขียน:  

ความเห็น (0)