อนุทิน 55828 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ร่วมประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ (ห้องสมุด ๓ ดี) ระดับชาติ  ๒๒ โรงเรียน

รุ่นหนึ่ง ๙ โรง รุ่นสอง ๑๓ โรง   ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

บ่ดีลืมเน่อ.. ลงแท็กซี่ฝั่งเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

โห..ไปกี่ครั้งก็หลงทุกที หาทางไปหาตัวตึกที่แสนใหญ่โตมโหฬารไม่ถูกซักกะที

เขียน 27 Dec 2009 @ 23:19 () แก้ไข 29 Dec 2009 @ 05:30, ()


ความเห็น (0)