อนุทิน #55828

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ร่วมประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ (ห้องสมุด ๓ ดี) ระดับชาติ  ๒๒ โรงเรียน

รุ่นหนึ่ง ๙ โรง รุ่นสอง ๑๓ โรง   ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

บ่ดีลืมเน่อ.. ลงแท็กซี่ฝั่งเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

โห..ไปกี่ครั้งก็หลงทุกที หาทางไปหาตัวตึกที่แสนใหญ่โตมโหฬารไม่ถูกซักกะที

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)