อนุทิน 55818 - ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥

ปัจจุบันสู่อนาคต:

•เธอต้องมีความเชื่อมั่นในงานของเธอ ว่างานของเธอเป็นดั่งตัวแทนของสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอมี  ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้รับการยอมรับในทันที •งานชิ้นเอกควรต้องมีปัญญา ความเข้าใจ และความกรุณาในตัวงาน •สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำอย่างสุดความสามารถของตนเอง •ความสุขไม่ขึ้นอยู่กับการได้รับความเห็นชอบจากคนอื่น แต่ขึ้นกับตัวฉันเอง ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลถึงอนาคต

ความสำเร็จในขณะปัจจุบัน:

•ทำงานทุกวันอย่างพระโพธิสัตว์ •การดำรงอยู่ในที่ทำงานนำความเบิกบานมาสู่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน

เขียน 27 Dec 2009 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)