อนุทิน 55814 - กุ้งนาง สุธีรา

ผลการคัดเลือกพยาบาลหน่วย palliative care ปรากฎว่าเป็นไปตามคาดหมาย

เราได้รับคัดเลือกกับ พิศสมัย โคตรทัศน์

เขียน 27 Dec 2009 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)