อนุทิน 55797 - พระปลัด

พระปลัด

เหตุมาจากคนเรามีตัณหา มานะ และทิฏฐิ จึงเกิดการ แก่งแย่ง ทะเลาะวิวาท แตกแยก แบ่งพวก แบ่งฝ่ายกัน ในเรื่อง กิน กาม เกียรติ  ก็เท่านั้นเอง

เขียน 27 Dec 2009 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)