อนุทิน #55797

เหตุมาจากคนเรามีตัณหา มานะ และทิฏฐิ จึงเกิดการ แก่งแย่ง ทะเลาะวิวาท แตกแยก แบ่งพวก แบ่งฝ่ายกัน ในเรื่อง กิน กาม เกียรติ  ก็เท่านั้นเอง

เขียน:

ความเห็น (0)