อนุทิน 55759 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ความรู้ของชาวนาคือภูมิปัญญาของแผ่นดิน"

เตรียมงานทำบุญลอมข้าว

๕-๗ มกราคม ๕๓

ที่วัดสวนธรรมร่วมใจ

จ.ยโสธร 

"ขบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกร

 

ชาวนาชาวสวนด้วยศีลธรรมของพุทธด้วยวิถี

 

เกษตรอินทรีย์มีอยู่มีกินเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสังคม

 

เพราะเราตระหนักด้วยจิตสำนึกว่าข้าวมิใช่สินค้า

 

แต่ข้าวคืออาหารที่จะต้องแบ่งปันกันกิน"

 

 

 

 

 

เขียน 27 Dec 2009 @ 09:20 () แก้ไข 29 Dec 2009 @ 20:12, ()


ความเห็น (0)