อนุทิน 55739 - nobita

nobita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • อบรมหลักสูตร "การจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กร" โดย อ.โสภร ลีลาธนาพิพัฒน์ และ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ จาก ศูนย์สัมมนาวาโซ่
  • สิ่งที่ได้รับ คือ รู้ว่าสังคมเดิม ๆ ของเราสร้างให้เราขาดความกล้าในการสอบถาม ทวนคำถาม ทวนคำสั่ง ในการสั่งการต่าง ๆ
  • ระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุด ต้องมีการสื่อสารจากระดับล่างไปสู่ระดับสูง ผสมกับ ระดับสูงไปสู่ระดับล่าง พบกันคนละครึ่งทาง
  • ที่สำคัญคือ ต้องยอมรับความสูญเสียที่เกิดบ้าง และต้องประเมินทันที และปรับปรุง/พัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทันที
  • เน้นที่การมีบุคลิกที่ดี
  • ฯลฯ ไว้จะสรุปลงบันทึกดีกว่า
เขียน 26 Dec 2009 @ 22:10 ()


ความเห็น (0)