อนุทิน 55729 - จอมใจ

จอมใจ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...แม่ทัพนายกองไม่สามารถชักชวน

ให้ประชาชนรู้รักสามัคคี ในเมื่อกองทัพ

โดยเฉพาะสีเขียว อยู่ในสภาพแตกกันเละ

เพราะระบบเล่นเส้น เล่นรุ่น ไม่คำนึงถึง

ความรู้ความสามารถ และความพร้อมใน

การรับใช้ชาติ...ทหารเกษียณชราภาพทำ

ตัวเป็นหอกข้าแคร่ หนอนบ่อนไส้ ทรยศ

ขายชาติ...nation weekend-917

เขียน 26 Dec 2009 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)