อนุทิน 55721 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๗๗๙ |

ชีวิตแห่งบุคคลผู้ดำเนินตามรอยพระอรหันต์ ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องนั่งหลับตาภาวนาอยู่ดายไป แต่มีหลักสำคัญอยู่ว่า จะต้องหมุนใจตนให้ตรงต่อแนวทางแห่งความสุขที่แท้จริงตามลำดับ ตามคำสั่งสอนของพระองค์เท่านั้น

... จากหนังสือ "ตามรอยพระอรหันต์"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)