อนุทิน #5572

@5568 เศรษฐกิจพอเพียงที่พึ่งตนเองได้ของเกษตรกร คือ ห่วงยาง ของประเทศไทย

เสียดาย แฟบลมไปหน่อย

 

เขียน:

ความเห็น (0)