อนุทิน 55696 - คุณครูแอ๊ว

"ไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเราเท่านั้นที่เราตระหนักว่ามีคุณค่าสูงสุด..หากรวมทั้งชีวิตของเพื่อนมนุษย์ทุกคนและสรรพสัตว์..จากนั้นเราก็จะไม่หลงอีกต่อไปว่าการทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเรานั้นเป็นสิ่งจำเป็น"

                                            ติช นัท ฮันห์ ..มหาเถระแห่งหมู่บ้านพลัม

คิดได้ตรงใจจริงๆ..^^

เขียน 26 Dec 2009 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)