อนุทิน 55688 - ณัฐพัชร์

ส.ค.ส.๒๕๕๓

ช่วง ๒-๓ วันมานี้ได้รับ e-mail จากกัลยาณมิตรหลายๆ ท่าน ซึ่งเป็นการอันเชิญ ข้อความ ส.ค.ส. ๒๕๕๓ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอน้อมนำความสุขนี้มาถึงทุกๆ ท่านใน G2K ค่ะ

                                Image002

เขียน 26 Dec 2009 @ 12:01 () แก้ไข 26 Dec 2009 @ 14:31, ()


ความเห็น (0)