อนุทิน 55688 - ณัฐพัชร์

  ติดต่อ

ส.ค.ส.๒๕๕๓

ช่วง ๒-๓ วันมานี้ได้รับ e-mail จากกัลยาณมิตรหลายๆ ท่าน ซึ่งเป็นการอันเชิญ ข้อความ ส.ค.ส. ๒๕๕๓ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอน้อมนำความสุขนี้มาถึงทุกๆ ท่านใน G2K ค่ะ

                                Image002

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)